Polityka jakości P.S.W. Wtórstal Sp.j. to system zasad i działań skierowany na zapewnienie i ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług kupna i sprzedaży surowców wtórnych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi dotyczącymi świadczonych usług. Naszą codzienną postawę inspiruje zasada stałego utrzymania zdolności do zaspakajania wymagań i oczekiwań naszych klientów.

Doskonalimy procesy zakupu i sprzedaży surowców wtórnych, aby były one:

  • Skuteczniejsze (lepiej spełniały potrzeby klientów),
  • Wydajniejsze (zdolne do spełniania potrzeb klienta przy niższych kosztach),
  • Bardziej elastyczne (lepiej reagujące na rosnące wymagani klienta).

Politykę jakości realizować będziemy poprzez:

  • Utrzymanie wysokiego poziomu jakościowego świadczonych usług kupna i sprzedaży surowców wtórnych.

Pracownicy P.S.W. Wtórstal Sp. j. mają świadomość, że jakość świadczonych usług jest podstawowym warunkiem osiągnięcia postawionych celów i zapewnienia rozwoju firmy.
Zarząd oraz pracownicy firmy za priorytet uznają zadania wynikające z Systemu Zarządzania Jakością.
Za jakość odpowiada każdy pracownik firmy.